Badania w Egipcie

logo

Badania wykopaliskowe wrocławskich archeologów pod nazwą Projekt Asasif prowadzone są na nekropoli tebańskiej w Egipcie od 2013 roku.

Prace kierowane przez naukowców z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizowane są przy współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari.

Obszarem działań jest nekropola Asasif-Północny (Teby Zachodnie), położona w sąsiedztwie świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Na terenie tym w okresie Średniego Państwa (2055 – 1773 p.n.e.) powstały obszerne założenia grobowe, w których pochowani zostali najważniejsi egipscy dostojnicy (ministrowie) czasów XI i XII dynastii. Celem naszego zainteresowania są zarówno dziedzińce otoczone kamiennymi i ceglanymi murami zlokalizowane na stoku, jak i wykute w skałach grobowce, sięgające niekiedy 30-40 m w głąb góry.

Do zadań zespołu badawczego należą następujące prace:

obejmują one doczyszczenie różnych partii dziedzińców oraz wnętrza grobowców. Dzięki przeprowadzonym dotychczas wykopaliskom możliwe było odkrycie m.in. tzw. grobowca towarzyszącego, należącego do urzędnika niższego szczebla, znajdującego się w obrębie dziedzińca założenia grobowego Horhotepa (XII dynastia). Na tym samym terenie odsłonięto pozostałości ceglanej kaplicy, w której rodzina zmarłego składała ofiary na długo po pogrzebie, o czym świadczy bardzo duża liczba glinianych naczyń, pozostawionych w pobliżu budowli. W jej centralnej części znajdował się wapienny ołtarz, którego fragment odsłonięto podczas badań. Niezwykle ciekawych odkryć dokonano w sezonie 2015/2016. W zasypisku kaplicy grobowca o numerze MMA 509 znaleziono przedmioty, którymi pracowali starożytni robotnicy (m.in. młotki, pion, miniaturowe dłuto miedziane do wykonywania precyzyjnych fragmentów dekoracji reliefowej), a także bardzo duża ilość wyposażenia pochówków z późniejszych czasów.
działania te mają na celu stworzenie pełnej dokumentacji dziedzińców oraz wnętrz grobowców i umieszczenie ich w szerszej przestrzeni nekropoli. W każdym sezonie badań prowadzone prace dostarczają modeli trójwymiarowych oraz planów założeń, które umożliwiają dalsze studia.
zabytki odkrywane w każdym sezonie są dokumentowane i zabezpieczane. Prace te mają charakter dokumentacji: opisowej, rysunkowej, fotograficznej, a także w niektórych przypadkach sporządzane są modele trójwymiarowe obiektów.
w sezonie 2015/2016 rozpoczęto prace mające na celu zabezpieczenie dekoracji w komorze grobowej Chetiego (nr grobu MMA 508/TT 311). Ponadto, w obrębie zespołu grobowego należącego do Chetiego prowadzone są prace związane z rekonstrukcją dekorowanych ścian korytarza wejściowego oraz sarkofagu. Kolejne prace konserwatorskie przeprowadzone zostaną w komorze grobowej Meru (nr MMA 517/TT 240). Celem ekspedycji jest rekonstrukcja zniszczonej dekoracji w grobowcach Chetiego oraz Meru. Po jej zakończeniu oba założenia zostaną udostępnione dla odwiedzających ten teren turystów. Będą to jedyne przykłady grobowców na nekropoli tebańskiej, w których będzie można zobaczyć styl dekoracji charakterystyczny dla okresu Średniego Państwa.
bardzo duża liczba zabytków ruchomych odkrywanych podczas prac wykopaliskowych wymaga prowadzenia badań specjalistycznych. Dlatego też Projekt Asasif obejmuje następujące studia: ceramologiczne, epigraficzne, antropologiczne, studia nad tkaninami, drewnem oraz prace nad poszczególnymi grupami zabytków zarówno pod kątem chronologicznym, jak i problemowym.

Badania finansowane są ze środków statutowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dzięki hojnej pomocy darczyńców. Ponadto pierwszy etap prac finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo
logo